Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Vào bằng :


Theo mặc định, định dạng ngày trên Windows sử dụng dấu gạch chéo (chẳng hạn như 3/27/16). Tuy nhiên bạn có thể thay đổi dấu gạch chéo thành dấu chậm (chẳng hạn như 3.28.16) như trên Excel.

Xem thêm: Đổi dấu gạch chéo thành dấu chấm trong định dạng ngày trên Excel

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

1. Làm thế nào để truy cập thiết lập định dạng ngày và giờ trên Windows 10?

Đầu tiên nhập từ khóa change the date vào khung Search trên Windows 10. Sau đó click chọn Change the date and time format trên danh sách kết quả tìm kiếm.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Trên giao diện thiết lập định dạng ngày và giờ, bạn có thể lựa chọn các định dạng khác nhau trong các mục Short date, Long date, Short time và Long time.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Ngoài ra nếu không tìm thấy định dạng ngày và giờ mà bạn muốn trên danh sách tùy chọn. Chẳng hạn như trên danh sách tùy chọn chỉ có định dạng ngày và giờ sử dụng dấu gạch chéo mà bạn muốn sử dụng định dạng ngày giờ là dấu chấm. Trong trường hợp này bạn có thể truy cập giao diện Control Panel để thiết lập định dạng ngày và giờ mà bạn muốn.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Để truy cập giao diện Control Panel, bạn click vào mũi tên quay trở lại ở góc trên cùng phía bên trái giao diện Setting.

Lúc này bạn sẽ trở lại giao diện Ngày và giờ (Date & Time) trong Cài đặt giờ và Ngôn ngữ (Time & Language).

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Trên giao diện Ngày và giờ (Date & Time) ở khung bên phải, bạn cuộn xuống tìm và click chọn liên kết Additional date, time, & regional settings nằm dưới mục Related settings.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị giao diện Clock, Language, and Region.

Tại đây trong mục Region ở khung bên phải, click chọn liên kết Change date, time, or number formats để mở hộp thoại Region.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

2. Làm thế nào để truy cập thiết lập định dạng ngày và giờ trên Windows 8.1?

Trên màn hình Desktop, click chọn nút Start ở góc dưới cùng bên trái màn hình.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Hoặc trên màn hình Start Screen, bạn nhập từ khóa change the date vào khung Search rồi chọn Change the date and time format trong danh sách kết quả tìm kiếm.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Trên giao diện Change date and time formats, bạn có thể lựa chọn các định dạng ngày và giờ khác nhau. Tuy nhiên nếu muốn thay đổi dấu gạch chéo thành dấu chấm trong định dạng ngày và giờ, bạn cũng phải tiến hành thiết lập trên Control Panel như trong Windows 10.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Để truy cập Control Panel trêm Windows 8.1, bạn click vào biểu tượng mũi tên quay lại ở góc trên cùng bên trái giao diện Change date and tine formats.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Sau đó click vào mũi tên quay lại trên giao diện Time and Language một lần nữa.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Ở góc dưới cùng khung bên trái giao diện Cài đặt máy tính.

Trên giao diện Control Panel, click vào liên kết Change date, time, or number formats nằm dưới mục Clock, Language, and Region để mở hộp thoại Region. Tại hộp thoại Region bạn có thể thiết lập tùy chỉnh định dạng ngày và giờ.

3. Làm thế nào để truy cập giao diện cài đặt Ngày và giờ trên Windows 7?

Để truy cập giao diện cài đặt Ngày và giờ trên Windows 7, đầu tiên bạn click vào nút Menu Start rồi nhập từ khóa change the date vào khung Search.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Tiếp theo click chọn liên kết Change the date, time, or number format trong danh sách kết quả tìm kiếm để mở hộp thoại Region.

4. Tùy chỉnh định dạng ngày và giờ trên Windows 10, 8.1 và 7

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 và 8.1, trên hộp thoại Region, bạn tiến hành kiểm tra xem thẻ Format đã được kích hoạt hay chưa.

Nếu chưa, bạn click chọn thẻ Format để kích hoạt. Sau đó click chọn Additional settings ở phía dưới thẻ.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Trên hộp thoại Customize Format, bạn click chọn thẻ Date.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Trong mục định dạng Ngày, tại menu dạng thả Short Date, bạn có thể lựa chọn các định dạng khác nhau, và có thể chỉnh sửa các định dạng ngày tại đây.

Chỉ cần nhập định dạng ngày mà muốn sử dụng vào khung Short Date. Chẳng hạn như định dạng tháng.ngày.năm.

Click vào mũi tên hướng xuống dưới để lựa chọn các định dạng khác nhau như MM.dd.yyyy,… Ví dụ 03.09.2016,…

Sau khi nhập xong định dạng mà bạn muốn sử dụng trong khung Short date, click chọn Apply.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Ngoài ra bạn có thể thay đổi định dạng giờ bằng cách click chọn thẻ Time. Nhập định dạng mà bạn muốn sử dụng vào khung Short Time.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Sau khi thiết lập tùy chỉnh ngày và giờ xong, click chọn OK để đóng hộp thoại Customize Format.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Click chọn tiếp OK để đóng cửa sổ hộp thoại Region.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Click biểu tượng dấu X ở góc trên cùng bên phải để đóng Control Panel và cửa sổ Cài đặt (Settings).

Lúc này trên khay hệ thống trên thanh Taskbar bạn có thể nhìn thấy định dạng ngày đã được thay đổi.

Làm thế nào để thay đổi định dạng ngày và giờ trên Windows?

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

  • Hướng dẫn thiết lập và quản lý Network Bridge trên Windows 10

  • Đổi dấu gạch chéo thành dấu chấm trong định dạng ngày trên Excel

  • Sử dụng Slmgr để kéo dài bản quyền Windows

Chúc các bạn thành công! 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*