Khắc phục lỗi thiếu file WMVCore.DLL

April 15, 2016

…thiếu file WMVCore.DLL thường xảy ra trên Windows Vista Business N, Windows 7 N hoặc Windows 8 N , Windows 8.1 N do media component không được cài đặt trên…

10 công cụ tùy chỉnh trên Windows 10

April 15, 2016

…Giống như trên Windows 7, Windows 10 cũng có những công cụ tiện ích giúp người dùng có thể tinh chỉnh lại hệ điều hành theo ý muốn,…

1 2 3 50