Quên Password truy cập Macbook?

April 15, 2016

…Nhiều người dùng thường có thói quen đặt mật khẩu cho máy tính, Macbook của mình để bảo mật những thông tin trong máy. Việc người dùng quên…

Hướng dẫn Hard Reset ASUS ZENFONE 5 (Phần 2)

April 15, 2016

…người khác đọc những tin nhắn, tài liệu quan trọng trên thiết bị của mình, nhiều người thường có thói quen tạo mật khẩu, pattern khóa màn hình thiết bị…

1 2 3 4 5 64