Một số thuật ngữ tin học thông dụng

April 15, 2016

…bị disable) Nmap: Là chữ viết tắt của Network exploration tool and security scanner. Đây là chương trình quét hàng đầu với tốc độ cực nhanh và cực mạnh. Nó…

1 2 3 82