Hướng dẫn làm phim bằng iPhone

April 15, 2016

…thu nhỏ, hai bên khung hình sẽ bị đen trông rất xấu. Ngoài tính thẩm mỹ, thì quay video với phương ngang sẽ giúp việc biên tập được thoải mái…

Cách khôi phục tin nhắn trên WhastApp

April 15, 2016

…sẽ ghi đè lên các tập tin sao lưu tự động gần đây nhất. Trên các thiết bị mới hơn, thư mục WhatsApp / Database (Cơ sở dữ liệu) của…

1 2 3 4 5 42