Hướng dẫn cách tạo Chanel YouTube

April 15, 2016

…tài khoản Google+. Ngoài ra, YouTube còn có một ảnh Cover (ảnh bìa) cho Channel (kênh) của bạn. Để upload, đăng tải ảnh Cover, click vào “Add Channel Art” (Thêm…

1 2 3 53