Hướng dẫn cách tạo Chanel YouTube

April 15, 2016

…Tạo một Channel YouTube hay một tài khoản YouTube mới chỉ với vài bước đơn giản và tài khoản Google+. Nếu bạn đang tìm hiểu cách tạo một…

Cách upload video dài hơn 15 phút lên YouTube

April 15, 2016

…your limit (Tăng giới hạn video) nằm ở dưới cùng trang, hoặc bạn truy cập https://www.youtube.com/verify. 3. Thực hiện các bước để xác nhận tài khoản của bạn. Bạn có…

1 2 3 59