Những thói quen xấu cần bỏ trên iPhone

April 15, 2016

…hãy thử qua Simplenote. Không đặt mật khẩu cho điện thoại Nếu bạn có một chiếc iPad chỉ sử dụng ở nhà thì việc không đặt mật khẩu cho thiết…