Quên Password truy cập Macbook?

April 15, 2016

…thuật này chỉ áp dụng được nếu bạn đã liên kết tài khoản Mac với Apple ID. Ngoài ra chỉ áp dụng được nếu bạn chưa thiết lập mã hóa…

Cách viết note trên Facebook

April 15, 2016

…quen thuộc với blog thì tính năng viết note trên Facebook cũng khá tương tự như vậy. Facebook sẽ cung cấp cho người dùng những công cụ để có thể…

1 2 3 53