Lý thuyết – Active Directory là gì?

April 15, 2016

…Services (NDS), Active Directory là một hệ thống chuẩn và tập trung, dùng để tự động hóa việc quản lý mạng dữ liệu người dùng, bảo mật và các nguồn…

Tìm hiểu về Điện toán đám mây

April 15, 2016

…mình đi mua máy chủ về lắp rắp rồi cấu hình mọi thứ. Bạn muốn quản lý doanh số của cửa hàng tại gia, bạn phải tự đi mua phần…

1 2 3 52