Làm mới News Feed trên Facebook

April 15, 2016

…bạn đã like cũng như các nhóm mà bạn làm thành viên. Do đó, việc chỉ hiển thị cập nhật đến từ những người bạn, fanpage thực sự quan trọng…

Cách ẩn nick Facebook khi đang Online

April 15, 2016

Bạn đang có rất nhiều công việc phải làm trên Facebook, hoặc đơn giản chỉ cần một chút không gian riêng tư lướt web, nhưng tin nhắn…

Tìm hiểu về NAT (Phần cuối)

April 15, 2016

…NAT Router cung cấp bộ lọc và traffic logging. Bộ lọc cho phép công ty của bạn kiểm soát những trang mà nhân viên truy cập vào trên trang Web…

1 61 62 63