Lý thuyết – Ransomware phần 2

April 15, 2016

…chuẩn AES để mã hóa dữ liệu, thông tin cá nhân của người dùng. Và cũng có điểm khác biệt giữa AES và RSA tại đây: Key AES để giải…

Hướng dẫn xoá tin nhắn trên iPhone

April 15, 2016

Trong điện thoại của bạn có quá nhiều tin nhắn rác hoặc có những tin nhắn “nhạy cảm” mà bạn không muốn để người khác thấy. Vậy…

1 2 3 4 5 90