Một số thuật ngữ tin học thông dụng

April 15, 2016

…(packet) từ máy bạn đến hệ thống đích trên mạng Internet. ICMP: Là chữ viết tắt của Internet Control Message Protocol. Đây là giao thức xử lý các thông báo…

Tìm hiểu về Windows Server 2012 (Phần 3)

April 15, 2016

…chí bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm của hệ điều hành. Một lựa chọn khác là để xác định các máy tính bằng tên Domain đầy đủ hoặc…

1 2 3 4 5 114