Thumbs.db, desktop.ini và .DS_Store là gì?

April 15, 2016

…tạo ra trong mỗi thư mục và hoạt động tương tự như các file desktop.ini trên Windows. Theo mặc định, trên Mac OS X, tập tin .DS_Store cũng được ẩn…

1 2 3 79