BitLocker và EFS khác nhau như thế nào?

April 15, 2016

…các tài khoản người dùng khác trên máy tính sẽ được mã hóa. Trên Windows 10 và 8.1, mã hóa ổ đĩa (drive encryption) có phần hạn chế hơn, bởi…

Lý thuyết – Ransomware phần 2

April 15, 2016

…cụ điều khiển cấp cao của Windows). Về mặt kỹ thuật, POSHCODER sử dụng cơ chế AES để mã hóa dữ liệu, thông tin, và Public key RSA 4096. Và…

1 2 3 99