So sánh chuẩn bảo mật U2F và UAF

April 15, 2016

thường Sau đó, một mã xác thực sẽ được gửi đến bạn theo nhiều cách khác nhau: có thể là qua SMS, qua email, đọc mã bằng điện thoại hoặc…

1 2 3 120