Hướng dẫn làm phim bằng iPhone

April 15, 2016

…và để tách âm thanh ra khỏi video thì bạn chọn Detach. Cách xoá đoạn âm thanh cũng tương tự như cách xoá video, bạn chỉ việc kéo xuống dưới,…

Cách tạo video 360 và upload lên Youtube

April 15, 2016

…dụng YouTube dành cho Android. 1. Cách tạo video Các camera 360 dưới đây tương thích với You Tube, hiện đang có sẵn hoặc sắp có trên thị trường: Ricoh…

Hướng dẫn cách tạo Chanel YouTube

April 15, 2016

Cách tạo video 360 và upload lên YouTube. 2. Trang kênh YouTube của bạn (YouTube Channel Page) Đây là trang kênh YouTube mới của bạn. Trên kênh bạn sẽ nhìn…

1 2 3 75