Lý thuyết – Active Directory là gì?

April 15, 2016

…khả năng linh hoạt gần như vô hạn, bạn có thể chuyển, xóa và tạo các OU mới nếu cần. Mặc dù các miền cũng có tính chất mềm dẻo….

Một số thuật ngữ tin học thông dụng

April 15, 2016

tính bằng Cable truyền nhận dữ liệu Ethernet: Là công nghệ nối mạng có năng lực mạnh được sử dụng hầu hết trong các mạng LAN. Đây là mạng dùng…

Quản lý toàn diện iCloud từ máy tính

April 15, 2016

…mail khác như Gmail, Outlook.com hoặc Yahoo! Mail, tính năng này sẽ không được kích hoạt. – Danh sách liên lạc: iCloud sẽ đồng bộ các dữ liệu liên lạc…

Các bước để tạo quảng cáo Facebook

April 15, 2016

các thuộc tính bạn có thể lựa chọn, cân nhắc để đưa ra lượng Potential Reach. Potential Reach có thể hiểu là lượng tiếp cận tiềm năng. Nếu bạn đang…

1 2 3 106