Một số thuật ngữ tin học thông dụng

April 15, 2016

…Code: Mã nguồn (của file hay một chương trình nào đó) Port: Cổng Compile: Biên dịch Login: Đăng nhập Database: Cơ sở dữ liệu ISP: Là chữ viết tắt của…

Lý thuyết – VPN là gì?

April 15, 2016

data package đó. Do vậy, IPSec thường được coi là Security Overlay, bởi vì IPSec dùng các lớp bảo mật so với các Protocol khác. Secure Sockets Layer (SSL) và…

1 2 3 4 5 14