Làm mới thiết bị Android theo 5 cách

April 15, 2016

…mở phần Settings và tìm kiếm nút Factory data reset, rồi bấm chọn thực hiện lệnh để đưa thiết bị trở về trạng thái ban đầu như khi mới xuất…

4 cách sửa lỗi IDM báo Fake Serial Number

April 15, 2016

…“CheckUpdtVm” Kích đúp vào file đó và chuyển giá trị mặc định trong ô “Value data” từ “10” thành “0”. Nhấn vào OK để lưu lại. Cách 3: Sửa file…

1 12 13 14