Một số thuật ngữ tin học thông dụng

April 15, 2016

…chữ viết tắt của Operation System – Hệ điều hành IRC: Là chữ viết tắt của Internet Relay Chat. Đây là một chương trình độc lập nơi mà bạn có…

1 2 3 4 5 78