BitLocker và EFS khác nhau như thế nào?

April 15, 2016

…bằng một tài khoản khác, bạn không thể truy cập được các tập tin. Các key mã hóa được lưu trữ trong hệ điều hành của nó và hầu như…

Lý thuyết – Ransomware phần 2

April 15, 2016

…mã dữ liệu lại nằm trong chính file đã mã hóa. RSA Public Key lại nằm trong chính Malware, điều này có nghĩa là gì? Là người dùng sẽ cần…

1 2 3 78